Logo GUO – Mỹ phẩm xanh sạch

1. Logo GUO – Mỹ Phẩm Xanh Sạch

GUO my pham xanh sach

 

 

2. Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch (300 x 300px) hình vuông với chữ trắng nền xanh

Logo GUO my pham xanh sach 300x300 1

 

 

3. Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch chữ xanh nền trắng

Logo GUO my pham xanh sach nen trang 300x300 1

4. Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch hình tròn với chữ trắng nền xanh

Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch (hình tròn) 300x300 px

 5. Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch góc bo tròn với chữ trắng nền xanh

Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch góc bo tròn với chữ trắng nền xanh
Logo GUO My pham xanh sach GUO 1400 x 1400

Logo GUO Mỹ phẩm sạch xanh * Tỷ lệ 1:1 (JPG)

Logo GUO My pham xanh sach 3x2 1

Logo GUO Mỹ phẩm sạch xanh * Tỷ lệ 3:2 (PNG)

Logo GUO My pham xanh sach 2x1 1

Logo GUO Mỹ phẩm sạch xanh * Tỷ lệ 2:1 (PNG)

Logo GUO My pham xanh sach GUO 1400 x 1400

Logo GUO Mỹ phẩm sạch xanh * Tỷ lệ 1:1 (Webp)

Logo GUO My pham xanh sach 3x2 1

Logo GUO Mỹ phẩm sạch xanh * Tỷ lệ 3:2 (Webp)

Logo GUO My pham xanh sach 2x1 1

Logo GUO Mỹ phẩm sạch xanh * Tỷ lệ 2:1 (Webp)