Logo GUO – Mỹ phẩm xanh sạch

 

1. Logo GUO màu trắng nền xanh và chữ Mỹ Phẩm Xanh Sạch

 

 

2. Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch hình vuông với chữ trắng nền xanh

 

3. Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch chữ xanh nền trắng

4. Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch hình tròn với chữ trắng nền xanh
 5. Logo GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch góc bo tròn với chữ trắng nền xanh