Widget Image

Thank You!

* Hotline: 0977.807.771
* Email: info@guo.vn
* Open time: everyday | 9am – 9pm
* Facebook: GUO – Mỹ phẩm xanh sạch
* Add: 197 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Sologan GUO my pham xanh sach
  • No products in the cart.

Thư Viện Đào Tạo – HỌC VIỆC & THỬ VIỆC

sologan GUO my pham xanh sach

Chào mừng bạn đến với GUO

Ban giám đốc gửi lời chúc mừng đến những ai đã vượt qua phỏng vấn. Chặng đường phía trước còn dài, hãy nỗ lực hết mình để chứng tỏ năng lực của bạn thân nhé!

Vui lòng liên hệ Ban Giám Đốc để được cấp mật khẩu cho ngày mới!

Đào tạo kiến thức nền tảng

Giai Đoạn Học Việc - 5 ngày

Đào tạo kiến thức chuyên sâu

Giai Đoạn Thử Việc - 30 ngày

♦ Xem thêm tại thư viện đào tạo dành cho Phòng Kinh Doanh (link)

Đào tạo dài hạn & thường niên

Giai Đoạn Làm Việc Chính Thức - 6 đến 12 tháng

♦ Xem thêm tại thư viện đào tạo dành cho Phòng Kinh Doanh (link)