Chính sách hợp tác Tiktok Live cùng GUO Mỹ Phẩm Xanh Sạch

Với định hướng theo đuổi slogan Skincare khoa học – Chăm da an lành, GUO định hướng sản phẩm tốt phải đạt chuẩn về cả thành phần, bao bì, nguồn gốc xuất xứ lẫn dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo. Tuy nhiên, dù GUO có cố gắng làm tốt về mặt sản phẩm đến đâu mà thiếu đi sự hỗ trợ từ truyền thông, đặc biệt là các KOCs, KOLs thì sản phẩm cũng không thể đến “tai” và đến “tay” người cần.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại: https://guo.vn/chinh-sach-tiep-thi-lien-ket

 

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *